Metsävarainhoito

metsanvarainhoito

Lusto Huolenpito – kuin se olisi oma

Erilaisia tavoitteita metsien käytölle on Suomessa aivan yhtä monta kuin on metsänomistajiakin. Kun toinen tavoittelee metsästään mahdollisimman korkeaa taloudellista tuottoa, voi toisella taas olla tärkeintä maiseman säilyttäminen, parhaiden marjapaikkojen vaaliminen tai hiilensidonnan maksimointi. Kaikki nämä ovat myös tavoitteina aivan yhtä hyviä, metsänomistajansa näköisiä.

Koska tavoitteet eroavat, ei myöskään metsien käsittelylle ole olemassa yhtä oikeaa tapaa. Metsien käsittelyn suunnittelun ja toteutuksen täytyykin perustua aina omistajan tavoitteisiin ja toiveisiin. Kun omistajan tavoitteet ovat tiedossa, monikäyttöisen suunnittelun taustaksi tuotetut selkokieliset laskelmat ja vertailut eri vaihtoehtojen välillä helpottavat oikeiden toimenpiteiden valintaa ja aikatauluttamista.

Lusto Huolenpito -sopimus on luotettava keino metsäomaisuuden hallinnoinnin ulkoistamiseen. Lusto Huolenpito -sopimus pohjautuu aina jokaisen metsänomistajan yksilöllisiin tavoitteisiin ja sopimus sisältää myös erilaisten metsänkäyttövaihtoehtojen vertailun ja vaikutusten arvioinnin. Sopimuksen puitteissa tapahtuvat toimenpiteet perustuvat näin ollen ennakoituun ja metsänomistajan tavoitteiden mukaiseen suunnitelmaan, jonka pohjalta metsäomaisuuden hallinnointi hoidetaan kokonaisvaltaisesti ja luotettavasti – kuin metsä olisi oma.

Toimenpiteiden ja päätösten taustalla käytetään metsätalouden analyyseihin, arvonmääritykseen ja kasvun ennustamiseen tarkoitettuja työkaluja, joiden käytön pohjana on metsänhoitoon sekä kannattavaan metsätalouteen liittyvä osaaminen ja kokemus.

Lusto Huolenpito -sopimus on turvallinen vaihtoehto metsänomistamiseen ja metsäsijoittamiseen. Sopimus on räätälöitävissä sopivaksi niin kokeneemmalle kuin aivan uudelle metsänomistajalle. Lusto Huolenpito -sopimus on myös yhdistettävissä Lusto Metsäsijoittaja -palvelun kanssa, jolloin metsänomistaja saa jatkuvasti tietoa uusista metsäsijoittamisen mahdollisuuksista ja käytettävissä ovat kaikki metsäsijoittamisen palvelut.