Meistä

Lusto - Metsävarainhoito

Lusto Metsävarainhoito on perustettu vuonna 2019 palvelemaan suomalaisia metsänomistajia, metsäsijoittajia ja metsäsijoittamisesta kiinnostuneita. Yrityksen taustalla on pitkä kokemus, tutkimustieto ja osaaminen metsätalouden prosesseista, kannattavasta ja kestävästä metsänhoidosta sekä ammattimaisesta metsäsijoittamisesta. Yrityksen tavoitteena on lisästä Suomessa tapahtuvaa ammattimaista metsänomistajuutta ja tarjota välineitä suomalaisten kasvavaan halukkuuteen sijoittaa varallisuuttaan suomalaiseen metsään.

Puun vuosirengasta tarkoittava Lusto-nimi perustuu yrityksen ideologiaan verrata metsään tehtävää sijoitusta puun kasvuun. Metsään tehtävä sijoitus kasvaa vuosittain ympärilleen yhden vuosiluston verran lisää – sitä paksumman, mitä paremmin puuta on hoitettu. Näitä puita me haluamme olla istuttamassa ja huolehtia niistä siten, että ne voivat hyvin ja kasvavat tasaisesti. Vuodesta toiseen.

Arvomme

Kestävyys

Suomalaiset metsät ovat meillä lainassa tulevilta polvilta. Sen mukaan niistä on myös pidettävä huolta. Hyvä ja kestävä metsänhoito ja kannattava metsätalous eivät kuitenkaan ole ristiriidassa keskenään, päinvastoin. Hyvällä metsänhoidolla ja oikein ajoitetuilla toimenpiteillä pystymme varmistamaan sekä metsiemme ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän käytön mutta myös metsätalouden parhaan tuoton.

Vaihtoehtoisuus

Metsätalouteen liittyvässä keskustelussa ovat ominaisia voimakkaat, jopa ehdottomat kannanotot esimerkiksi jonkin tietyn ajattelutavan tai metsienhoidollisen menettelytavan puolesta. Tämäntyyppinen keskustelu johtaa usein tarpeettomaan joko-tai-tyypiseen vastakkainasetteluun eri vaihtoehtojen välillä. Me emme ajattele näin, vaan haluamme pitää kaikkien vaihtoehtojen ovet avoimina päätöksiä tehtäessä. Jokainen metsä on omanlaisensa ja jokaisella metsänomistajalla on omat tavoitteensa, joita me haluamme toiminnassamme kunnioittaa ja valitsemme tehtävät toimenpiteet yksilöllisesti näiden tavoitteiden pohjalta, kyseessä olevien metsien ominaisuudet huomioiden.

Yhdessä

Emme etsi kilpailijoita vaan kumppaneita. Suomalaiset metsät ovat kaikille suomalaisille yhteinen asia ja yhdessä tekemällä metsät myös antavat meille eniten. Maailman kärkitasoa olevan suomalaisen metsäntutkimuksen ja teknologisen osaamisen avulla on syntynyt jo lukematon määrä uusia innovaatioita, jotka tuottavat lisäarvoa metsä- ja biotaloudesta saataville raaka-aineille. Tutkimuksen, teknologian ja metsänomistajien yhteistyöllä pystymme edelleen lisäämään suomalaisista metsistä saatavaa hyvinvointia ja turvaamaan metsien kestävän käytön myös tulevaisuudessa. Tässä junassa me haluamme olla mukana. Yhdessä.