Ajankohtaista

Luonnontuotteet, muutakin kuin sesonkeja

11.05.2021

Mahla alkaa paikoin jo virrata koivun kuoren alla, ja pian kuusenoksat pullistelevat helakanvihreitä kerkkiään. Maan vihertyessä käynnistyy myös luonnonyrttien keruu hyötykäyttöön. Vaikka monen luonnon raaka-aineen keruuaika on lyhyt ja painottuu kevääseen tai alkukesään, hyvällä suunnittelulla maan- ja metsänomistajien sekä muiden kiinnostuneiden on mahdollista ansaita keruutuotteilla lisätienestejä ympäri vuoden.

Raaka-aineita vuodenajasta toiseen

Luonto muuttuu vuodenaikojen mukaan, ja sama pätee myös luonnontuotteiden saatavuuteen. Vaikka kevät on vehreyttä pullollaan, keruuajat ulottuvat pitkin vuotta.

Kevään kääntyessä kesään monen raaka-aineen keruuaika on kuumimmillaan. Villiyrttien lehtien lisäksi voidaan hyödyntää esimerkiksi monen lajin nuppuja ja kukintoja. Lisäksi koivun ja pihlajan lehdet ovat tällöin parhaimmillaan. Myöhemmin kesällä pihlajasta voi ottaa talteen myös kukintoja ja marjoja! Syksyllä marjat ja sienet ovat kaikille tuttuja kerättäviä, minkä ympärillä pyöriikin jo iso bisnes. Luonnontuotteiden mahdollisuudet eivät pääty vielä syksyynkään, vaan loppuvuodesta voidaan terveestä kuusimetsästä kerätä leikkohavua talvisia havukoristeita varten.

Edellisten lisäksi on myös luonnontuotteita, joita voi kerätä pitkin vuotta. Esimerkiksi pihkan valutus onnistuu paikasta ja sääoloista riippuen keväästä myöhäiseen syksyyn asti, kunhan vuorokauden keskilämpötila on riittävästi plussan puolella. Jäkälää, sammalta, käpyjä ja muita koristeisiin kelpaavia raaka-aineita voi kerätä vuodenajasta riippumatta!

Erilaisten kääpien, kuten pakuri- ja lakkakääpien, keruu ei ole välttämättä keleistä kiinni. Parhaan sadon takaamiseksi sienirihmasto on ympättävä lajista riippuen runkopuuhun tai kantoon, ja satoa voidaan korjata muutaman vuoden päästä.

Perinteitä nykyaikaan

Perinteisesti luonnontuotteita on hyödynnetty omiksi tarpeiksi, ja edelleen erityisesti marjat, sienet ja luonnonyrtit päätyvät jokamiehenoikeuksien turvin useimpien suomalaisten koreihin. Kun vuosisatojen aikana karttunut kokemus luonnontuotteista on yhdistetty tiedemaailman tutkimusnäyttöön, on luonnon raaka-aineiden ympärille syntymässä myös merkittävää liiketoimintaa. Luonnontuotteissa on harrastekeräilyn lisäksi valtava, taloudellisia mahdollisuuksia tarjoava potentiaali, jota ei ole vielä kaikilta osin valjastettu käytäntöön.

Luonnon raaka-aineille on tällä hetkellä siis paljon enemmän kysyntää kuin on tarjontaa. Suomen valttina on puhdas luonto, mutta moni luonnontuote on vielä keruu- ja tuotantoketjua vailla. Luonnontuotealan puolestapuhuja Metsäkeskus sekä monitavoitteista metsänhoitoa edistävä Lusto Metsävarainhoito julkaisevat yhteistyössä luonnontuotteiden keruukellon, johon on koottu tutuimmat luonnontuotteet keruuaikoineen. Näin helpotetaan metsänomistajien ja muiden keruusta innostuneiden työtä, ja pyritään edistämään alan kasvua.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Metsistä saatavan tulon ei tarvitse enää nojata pelkästään puuntuotantoon. Monitavoitteinen metsänkäyttö on metsätalouden tulevaisuutta, ja se antaa maanomistajille laajemmat mahdollisuudet hyödyntää metsiään. Jotta toiminta on kestävää, on se tehtävä suunnitelmallisesti.

Sama pätee myös luonnontuotteisiin. Ennen keruuhommiin lähtemistä on hyvä olla kartalla siitä, mitä on lähdössä tekemään ja kenelle. Kiinnostusta ja tarvetta luonnontuotteiden hyödyntämiseen voi kysellä esimerkiksi paikallisilta yrityksiltä. Kun ostaja ja logistiikka ovat tiedossa, voi keruun aloittaa hyvillä mielin.

Ennen maastoon lähtemistä on hyvä palauttaa jokamiehenoikeudet mieleensä (esimerkiksi täältä). Sammalet, jäkälät tai elävät puun osat eivät esimerkiksi kuulu jokamiehenoikeuksiin. Niiden keruu vaatii aina maanomistajan luvan. Maanomistajankaan ei tarvitse lähteä omin käsin keruuhommiin, vaan maitaan voi tarjota kiinnostuneille kerääjille korvausta vastaan.

Kysyvä ei tieltä eksy, ja siksi lisäansioista kiinnostuneen kannattaa olla yhteydessä  tuttuun metsäasiantuntijaan tai muuhun monitavoitteiseen metsänkäyttöön perehtyneeseen ammattilaiseen. Kun on tahtoa, ratkaisut kyllä löytyvät.

____

Lisätietoa kiinnostuneille:

Lusto Metsävarainhoito on metsäomaisuuden hallinnointiin ja metsätalouden kehittämiseen erikoistunut kotimainen toimija, joka edistää monitavoitteista metsänkäyttöä ja luo alalle yhteistyöverkostoja.

Metsäkeskuksen Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hankkeen tavoitteena on ratkaista yritysten luonnonraaka-aineiden hankintaketjussa ja verkostoitumisessa ilmeneviä ongelmia, ja kehittää alaa parantamalla luonnontuotteiden saatavuutta.

Kerääjä.fi kokoaa yhteen koulutetut kerääjät, luonnontuotealan kouluttajat sekä raaka-aineiden tarvitsijat ja ostajat.

Keruukelloon on koottu luonnontuotteiden suuntaa-antavat keruuajat, jotka riippuvat vuodesta ja kasvupaikasta. Tuotteet, joilla on jo vakiintuneet markkinat, on korostettu tummanvihreällä värillä.

Lusto metsävarainhoito

Sinun metsäsi ehdoilla